top of page

Milieu

De Maldiven zijn sterk afhankelijk van hun natuurlijke omgeving - van economie tot sociaal welzijn en zelfs de hele manier van leven, is inherent afhankelijk van de omgeving.

De eilanden worden beschermd door duizenden riffen die in leven moeten zijn om deze unieke archipel in de toekomst te laten bestaan. De omgeving heeft een directe invloed op alle facetten van het leven in de Maldiven.

 

De regering van de Maldiven erkent de cruciale rol van het milieu in de nationale ontwikkeling en blijft alles in het werk stellen om de bescherming en het behoud van ons milieu te waarborgen. 

Milieubescherming is fundamenteel voor het bestaan ​​van de Maldiven.

Er zijn verschillende overheidsregels opgesteld om een ​​systeem mogelijk te maken dat natuurlijke bescherming biedt aan de verder kwetsbare 1.190 eilanden van de Maldiven.

 

Vanaf 1995 zijn belangrijke zeegebieden aangewezen als beschermde gebieden.

Bedreigde zeedieren zoals de walvishaai, schildpadden, dolfijnen en koralen zijn ook wettelijk beschermd. Hanifaru, een baai-achtige lagune in het Baa-atol, is een van de meest recent beschermde zeegebieden en is nu aangewezen als UNESCO-biosfeerreservaat.

Dit gebied is de thuisbasis van roggen uit de hele Maldiven die hier samenkomen om te genieten van de massa's plankton die door waterstromingen in de lagune zijn gebracht.

 

Belangrijkste milieukwesties Als directe motor heeft klimaatverandering directe en indirecte gevolgen voor het milieu en wordt het beschouwd als een van de grootste uitdagingen voor sociale en economische ontwikkeling, met name voor kleine eilandstaten in ontwikkeling (SIDS) zoals de Maldiven.

 

Klimaatverandering bedreigt de Maldiven op meerdere fronten.

De kenmerken die de Maldiven zeer kwetsbaar maken voor de gevolgen van klimaatverandering, zijn talrijk en inherent aan de archipelachtige kleine eilandstaten.

De verspreide koraaleilanden zijn klein, laaggelegen en morfologisch onstabiel, waardoor ze zeer gevoelig zijn voor de veranderende klimaatvariabelen. 

 

Net als bij andere SIDS is de bijdrage van de Maldiven aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verwaarloosbaar, maar ze behoren tot de minst toegeruste om te reageren en zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

De stijging van de zeespiegel wordt erkend als de grootste bedreiging voor de Maldiven, aangezien dit de kans op landoverstroming vergroot.

 

De kleine omvang en lage ligging van de eilanden vergroot de kwetsbaarheid voor kustgevaren. 

Extreme gebeurtenissen kwamen de afgelopen decennia regelmatig voor, terwijl sommige gebeurtenissen hadden geleid tot aardbevingen en tsunami's, cyclonen / onweersbuien, harde wind en tornado's.

 

Op de Maldiven wordt hoge prioriteit gegeven aan versterking van het milieubeheer om de huidige en opkomende milieu-uitdagingen effectief aan te pakken en duurzame ontwikkeling in het planningsproces te integreren.

De Maldiven hebben aanpassing aan en mitigatie van klimaatverandering opgenomen in sectorale planning en ontwikkeling en het beleidskader voor klimaatverandering van de Maldiven (MCCPF) is het belangrijkste beleidsdocument.

De Maldiven willen aanpassingsacties en kansen ondernemen en klimaatbestendige infrastructuur bouwen om de huidige en toekomstige gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

 

De Maldiven zijn in de bredere internationale context blijven werken door toezeggingen te doen aan mondiale inspanningen op het gebied van milieubescherming en duurzame ontwikkeling. 

De Maldiven hebben een sleutelrol gespeeld bij het benadrukken van de bijzondere kwetsbaarheid van laaggelegen kleine eilanden in ontwikkelingslanden voor de klimaatverandering en bij het onder de aandacht brengen van dit probleem in de internationale fora.

bottom of page